jazyková škola
kurzy FCE/CAE/CPE
překlady a tlumočení

Novinky / akce


  • Termíny FCE/CAE 2016-17

    Vypsány termíny přípravných kurzů FCE a CAE pro zimní semestr 2017-18. Kurzy FCE/CAE.

  • Kurzy angličtiny Praha

    Nové termíny kurzů angličtiny v Praze vypsány. Kurzy angličtiny Praha

  • Zkoušky FCE/CAE

    Úspěšnost našich studentů ve školním roce 2015/2016 byla 90%. Děkujeme všem studentům, že si vybrali naše kurzy, a blahopřejeme!

Kontakt


Hibernia Language Institute
jazyková škola Praha
Karmelitská 18
118 01 PRAHA 1

Tel.: +420 777 321 245
Email: info@hibernia-institute.cz
Google+: Hibernia

enru

Tlumočení

Tlumočení je např. oproti překladu zcela specifická disciplína, která klade na tlumočníky vysoké nároky, nejen co se týká jejich výborného jazykového vybavení, ale i prezentačních a rétorických dovedností, schopnosti soustředění a empatie. Tlumočení je vlastně interpretace mluveného slova do takové formy, která je srozumitelná pro dané publikum a neztrácí nic ze svého významu. Věříme, že naši tlumočníci všemi těmito dovednostmi disponují.

Zajistíme tlumočení vaší konference, zasedání, školení, valné hromady nebo obchodního jednání.

Základní dělení tlumočnických služeb je následující:

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní neboli doprovodné či následné tlumočení se používá při obchodních jednáních, prezentacích, školeních, přednáškách a podobných událostech s menším počtem účastníků. Tlumočení zajišťuje jeden tlumočník (pro každou jazykovou kombinaci).

Simultánní tlumočení

Simultánní nebo konferenční tlumočení se používá obvykle při konferencích s velkým počtem účastníků, kdy tlumočník tlumočí do sluchátek všem účastníkům v reálném čase, tedy současně s projevem řečníka.

Pro tento druh tlumočení je třeba zajistit tlumočnickou techniku a je třeba dvou tlumočníků, kteří se v tlumočení střídají.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení je třeba zejména u úředních úkonů a nejčastěji je vyžadováno u stavebních obřadů, valných hromad, arbitrážních řízení nebo u notářských zápisů.

Tlumočení vykonává soudem jmenovaný tlumočník, který disponuje tzv. kulatým razítkem.

Ceník tlumočení

Orientační ceník tlumočení konsekutivní simultánní
Půldenní – do 4 pracovních hodin 4000,- Kč 5200,- Kč
Celodenní – do 8 pracovních hodin 7000,- Kč 9700,- Kč