jazyková škola
kurzy FCE/CAE/CPE
překlady a tlumočení

  Kontakt


  Hibernia Language Institute
  jazyková škola Praha
  Karmelitská 18
  118 01 PRAHA 1

  Tel.: +420 777 321 245
  Email: info@hibernia-institute.cz
  Google+: Hibernia

  enru

  Angličtina PROFI

  Potřebujete se rychle připravit na prezentaci, obchodní jednání v angličtině nebo zdokonalit mluvený projev v konkrétní oblasti? V kurzech Angličtina PROFI společně sestavíme učební plán na míru, který bude respektovat specifika vaší profese a prostředí vaší společnosti.

  Náplň kurzů je vždy možné přizbůsobit vašim specifickým podmínkám. Mezi nejčastější výukové moduly patří:

  Prezentační dovednosti (Presentation Skills)

  Během tohoto modulu se naučíte:

  • správně zahájit prezentaci
  • jak si udržet pozornost
  • plynule přecházet mezi tématy
  • jak se vypořádat s případnými problémy
  • udělat správně shrnutí jednotlivých témat
  • atd.

  Schůzky a jednání (Meetings)

  V tomto kurzu se naučíte:

  • zhájit schůzku
  • stručně prezentovat váš názor
  • jak se prosadit
  • jak správně přerušit ostatní
  • vyjadřovat souhlas i nesouhlas
  • atd.

  Vyjednávání (Negotiation)

  Díky tomuto kurzu budete silnější při vyjednávání v angličtině. Naučíte se především:

  • jak se správně na vyjednávání připravit
  • jak vznášet připomínky a reagovat na návrhy druhých
  • jak dosáhnout dohody
  • jak zapojit ostatní účastníky
  • jak se prosadit
  • atd.

  Telefonování (Telephoning)

  Telefonování v cizím jazyce patří mezi jednu z nejnáročnějších dovedností, protože u něj nemáme schopnost mimiku a nonverbální projevy volajícího. Součástí kurzů jsou zejména praktické simulace telefonních hovorů a jejich analýza. Téma hovorů je možné přizpůsobit vaším specifickým podmínkám.

  Telefonování pro asistentky a sekretářky

  Přijímání hovorů, vyřizování vzkazů, rezervace prostor a další běžné dovednosti, které jsou potřeby pro efektivní práci asistentky a sekretářky. Pro tyto dovednosti je třeba si osvojit běžné fráze a získat tak jistotu v komunikaci po telefonu.

  Ceník

  Modul Základní Rošířený
  Rozsah 6 hodin 20 hodin
  Charakteristika  Vhodný pro rychlou přípravu na konkrétní pracovní úkol (např. prezentace, účast na jednání)  Vhodný pro zdokonalení v konkrétní problematice, případně jako nadstavba základního modulu.
  Cena 4 500 Kč (bez DPH) 14 250 Kč (bez DPH)