jazyková škola
kurzy FCE/CAE/CPE
překlady a tlumočení

Kontakt


Hibernia Language Institute
jazyková škola Praha
Karmelitská 18
118 01 PRAHA 1

Tel.: +420 777 321 245
Email: info@hibernia-institute.cz
Google+: Hibernia

enru

Překlady se soudním ověřením

Soudně ověřené překlady (které se někdy označují také jako soudní překlady, úřední překlady nebo překlady s kulatým razítkem) jsou nejčastěji třeba při jednání se státními orgány nebo při mezinárodním obchodním styku. Soudně ověřený překlad dokládá, že význam překladu se shoduje s významem originálu. K překladu je přiložena doložka a otisk razítka překladatele, který má oprávnění soudní překlady vyhotovovat.

Chcete rychle zjistit cenu překladu? Stačí vyplnit nezávaznou on-line poptávku.

Dokumenty vyžadující soudní překlad

Potřeba opatřit soudní překlad dokumentu obvykle závisí na daném státním orgánu, který ověřený překlad vyžaduje, případně na požadavcích zahraničního úřadu nebo obchodního partnera.

Mezi nejčastěji překládané dokumenty patří:

  • obchodní smlouvy
  • pracovní smlouvy
  • zakladatelské listiny
  • výpisy z rejstříků
  • vysvědčení
  • diplomy a certifikáty
  • dokumenty v dědickém řízení
  • rozsudky, odvolání apod.
  • osobní dokumenty (rodný list, oddací list apod.)

Požadavky na dokument k soudnímu překladu

Soudně ověřený překlad je dle platných předpisů třeba svázat s originálem dokumentu nebo jeho ověřenou kopií. Při objednávce překladu nám můžete dokument dodat pouze elektronicky a jeho papírovou podobu zaslat později nebo ji donést osobně při vyzvednutí překladu.

Dodací lhůty

Dodací lhůty pro překlady se soudním ověřením se nijak neliší od ostatních překladů (tj. 6 normostran za jeden pracovní den vyjma dne přijetí a odevzdání překladu). Nicméně u jednoduchých a často překládaných dokumentů (např. rodný list, výpis z trestního nebo obchodního rejstříku) je možné zařídit rychlejší lhůtu překladu bez příplatku.

Ceny překladů se soudním ověřením

Následující ceník je pouze orientační. Cena překladu závisí na několika faktorech (rozsah, dodací lhůta, typ překladu). Pro přesnou kalkulaci soudního překladu stačí vyplnit naši on-line poptávku, případně nás kontaktujte telefonicky.

Ceník překladů se soudním ověřením Cena 1 NS
Překlad se soudním ověřením od 400,- Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 normostranu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Ceny jsou stejné jak pro překlady do češtiny, tak pro překlady do cizího jazyka.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dotaz na cenu

Chcete znát přesnou cenu vašeho překladu? Zašlete nám tento on-line formulář a v co nejbližší době obdržíte cenovou kalkulaci.

Cena překladu závisí na několika faktorech (rozsah, dodací lhůta, typ překladu, formát a grafika zdrojového dokumentu). U rozsáhlých projektů a projektů lokalizace nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

typ


kontakt
požadavky
 
 

Právní překlady
Technické překlady